Monday, April 22, 2013

Tạo bộ cài window7 bằng USB

Mình sưu tầm được cách cài từ USB rất hay, đơn giản, xin được chia sẻ với mọi người:

Trong Win Vista, 7, các bạn vào run rồi lam theo các bước sau (Win XP minh chưa thử)
1. Đầu tiên gõ lệnh: diskpart (nó sẽ hiển thị một cửa sổ dos)
2. Sau khi gắn ổ RAM Drive (USB phải >=Drive 4G nhé) vào máy, ta gõ lệnh: list disk (sẽ liệt kê các ổ đĩa trên hệ thống)
3. Tiếp tục gõ lệnh: select disk x (x: là ổ USB của ta).
4. Gõ lệnh: clean
5. Gõ lệnh: create partition primary
6. Đợi đến khi quá trình hoàn thành bạn gõ tiếp lệnh: active
7. Gõ lệnh: format fs=fat32 quick
8. Tiếp tục gõ lệnh: assign
Vậy là đã hoàn tất.

 Nguồn Sưu Tầm : Internet.