Tuesday, June 4, 2013

InnoDB,MyISAM và MEMORY, nên sử dụng Storage Engine nào khi dùng MySQL

InnoDB và MyISAM, khác nhau giữa InnoDB và MyISAM, so sánh InnoDB và MyISAM, dùng InnoDB hay MyISAM, Kiểu table MEMORYtrong mySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí được sử dụng nhiều nhất khi ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ PHP. Tuy nhiên, khi tạo 1 bảng trong MySQL sẽ có nhiều kiểu Storage Engine để bạn lựa chọn. Trong đó có 3 kiểu lưu trữ bảng được dùng nhiều nhất là InnoDBMyISAM vàMemory

Nhưng ta nên dùng InnoDB,MyISAM hay MEMORY ? Tại sao lại như thế ? Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm được cách hoạt động của cácStorage Engine này. Từ đó có thể biết được cách chọn loại phù hợp khi xây dựng website của mình để hiệu suát và độ ổn định đạt được cao nhất.Nên chọn MyISAM,InnoDB hay Memory ?


1. MyISAM trong MySQL

Đây là kiểu Storage Engine mặc định khi tạo bảng và được dùng phổ biết nhất. Storage Engine này cho phép lập chỉ mục toàn cột (Full Text Index). Do đó, Storage Engine này cho tốc độ truy suất (Đọc và tìm kiếm) nhanh nhất trong các Storage Engine.

Tuy nhiên, Nhược điểm của MyISAM là hoạt động theo kiểu Table Level locking nên khi cập nhật (Thêm,xóa,sửa) 1 bản ghi nào đó trong cùng 1 table thì table đó sẽ bị khóa lại, không cho cập nhật (Thêm,xóa,sửa) cho đến khi thao tác cập nhật trước đó thực hiện xong.

Ngoài ra, do thiết kế đơn giản và không kiểm tra ràng buộc dữ liệu nên loại Storage Engine này dễ bị hỏng chỉ mục và dễ bị Crash. Đây là cơn ác mộng của các webmaster khi table Crash là table có dung lượng lớn, khi phục hồi rất lâu và hồi hộp Table dạng MyISAM hay bị Crash


Làm sao để chuyển 1 bảng từ Storage Engine khác (VD: InnoDB) sang MyISAM ?
Bạn có thể dùng truy vấn sau: 
Code:
ALTER TABLE table_name ENGINE = MyISAM;
2. InnoDB trong MySQL

Đây là kiểu Storage Engine mới hơn MyISAMStorage Engine này không hỗ trợ Full Text Index như MyISAM (Tin mừng là sắp có hỗ trợ ở các phiên bản mới, hiện tại đã có beta rồi ) nhưng hỗ trợ quan hệ giữa các bảng (Khóa ngoại). Do đó, kiểu Storage này kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và ràng buộc rất cao => Khó sảy ra tình trạng hỏng chỉ mục và Crash như MyISAM.

Ngoài ra, kiểu Storage Engine này hoạt động theo cơ chế Row Level Locking nên khi cập nhật (Thêm,xóa,sửa) 1 bảng thì chỉ có bản ghi đang bị thao tác bị khóa mà thôi, các hoạt động khác trên table này vẫn diễn ra bình thường.

Vì những tính chất trên, kiểu Storage Engine này thích hợp sử dụng cho Ngân hàng và các trang web có tần suất cập nhật dữ liệu cao như Mạng xã hội, diễn đàn....

Tuy nhiên, nó có nhược điểm là hoạt động tốn RAM hơn so với MyISAM  (Nếu MyISAM mà tần suất insert hay update cao thì nếu cấu hình chưa đủ mạnh thì khéo còn tốn RAM nhiều hơn InnoDB vì hàng đợi lớn  )

=> vBulletin, mã nguồn diễn đàn lớn nhất hiện nay thật sai lầm khi chọn MyISAM làm kiểu Storage Engine cho các bảng dữ liệu forum. Vì thế mà các trang lớn mới hay bị Crash bảng như vậy (Database Error)

Làm sao để chuyển 1 bảng từ Storage Engine khác (VD: MyISAM) sang InnoDB ?
Bạn có thể dùng truy vấn sau: 
Code:
ALTER TABLE table_name ENGINE = InnoDB;
(Lưu ý là nếu trước đó table này dùng MyISAM mà có cột nào đặt Full Text Index thì bạn phải xóa Full Text Index trên cột đó đi mới có thể chuyển được)


3. MEMORY trong MySQL

Đây là kiểu Storage Engine được lưu trữ dữ liệu trực tiếp lên RAM nên tốc độ truy xuất và cập nhật rất nhanh. Vì thế, nó được dùng làm các table chứa dữ liệu tạm, chứa các phiên làm việc của user...

Khi khởi động lại dịch vụ MySQL thì dữ liệu trên bảng có Storage Engine là MEMORY sẽ mất hết dữ liệu. Chính vì thế nên khi các bạn khởi động lại mysqld trên VPS hay Server thì sẽ thấy số người online = 0 
MEMORY sử dụng cơ chế table-level locking như MyISAM.

Dung lượng của 1 bảng Storage Engine dạng MEMORY tối đa là bao nhiêu ?
Nó phụ thuộc vào cấu hình thông số max_heap_table_size trong file my.cnf, mặc định 1 bảng kiểu MEMORY có dung lượng tối đa là 16MB. Nếu vượt quá bạn sẽ nhận được lỗi: Table xyz is full... 


Tóm lại, 
-> Với 1 ứng dụng có tần suất đọc cao như trang tin tức,blog... thì bạn nên dùng MyISAM.
-> Với ứng dụng có tần suất insert và update cao như: Diễn đàn, mạng xã hội.. thì bạn nên dùng InnoDB
-> Bạn nên dùng MEMORY Storage Engine cho các table chứa dữ liệu tạm và thông tin phiên làm việc của người dùng (Session)
-> Việc chuyển đổi 1 table từ storage engine này sang storage engine khác sẽ diễn ra tương đối lâu nếu dữ liệu trên table lớn. Do đó cần kiên nhẫn.


Bài viết chỉ post trên sinhvienit.net, ai copy đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn http://sinhvienit.net/forum/threads...hi-dung-mysql/.
Cám ơn ! 

Compare Logical and Physical ERD

Entity relationship diagram (ERD) represents a detailed picture of the entities needed for a business. In forward engineering, ERD will be transformed into a relational database eventually. There are at least two types of ERD — Logical and Physical. They are used in different stages of development, and are inter-related.
Logical ERD models information gathered from business requirements. Entities and relationships modeled in such ERD are defined around the business's need. The need of satisfying the database design is not considered yet.
Physical ERD represents the actual design of database. It deals with conversion from logical design into a schema level design that will be transformed into relational database. When modeling a physical ERD, Logical ERD is treated as base, refinement occurs by defining primary keys, foreign keys and constraints. Sometimes, relationships need to be resolved by introducing additional tables, like a Linked table for a many to many relationship.
Since physical ERD and logical ERD represent the business requirement and database schema respectively, comparing physical and logical ERD helps to find out the differences between them, thus confirming the database is exactly following the initial business requirements regardless of the changes.

Visual Paradigm's Model Transitor enables you to transit a logical ERD to a physical ERD with the transition relationship well maintained. In this tutorial, we'll see how to make use of Model Transitor to transcribe a logical ERD into physical ERD. After that, we will make use of Visual Diff, a tool for comparing changes between diagrams, to trace the differences between them.

Source : Link